nieuws

ZZP’er vaak slachtoffer van arbeidsongeval

Publicatie

6 jun 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

veiligheid

Uit het rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’, dat onlangs werd gepresenteerd door de Inspectie SZW, blijkt dat jaarlijks 50 tot 70 mensen omkomen als gevolg van een arbeidsongeval. Daarmee is het aantal arbeidsongevallen voor het vijfde jaar op rij gestegen. Het NIBHV schreef over een extra kwetsbare groep, uitzendkrachten en ZZP’ers, een whitepaper.

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. De Inspectie SZW, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), doet in haar rapport een oproep richting werkgevers én werknemers: ‘zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda. Anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15 procent hoger dan nu.’

ZZP’ers

Uit het rapport blijkt dat een op de vijf geregistreerde slachtoffers van arbeidsongevallen geen vaste arbeidsrelatie heeft met de werkgever (cijfers eind 2017). Het gaat hierbij vaak om jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Dit onderstreept het belang van de aandacht voor veiligheid in beroepsopleidingen en een goede begeleiding bij de entree op de arbeidsmarkt.
Het verhoogde risico heeft onder andere te maken met het feit dat tijdelijke werknemers vaak onvoldoende instructies krijgen. Ook taalbarrières (uitzendkrachten die het Nederlands niet voldoende beheersen) spelen een rol bij het ontstaan van onveilige situaties.

Bewustzijn

Over dit verhoogde risico onder uitzendkrachten en ZZP’ers en over de zorgplicht van werkgevers voor deze en andere ‘niet-werknemers’, heeft het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) een whitepaper geschreven.
Hoe ver reikt de zorgplicht van werkgevers als het aankomt op de zorgplicht voor deze zogenoemde niet-werknemers, zoals uitzendkrachten, zzp’ers en vrijwilligers? Waar moet je op letten als je als organisatie een beroep doet op mensen waar je geen arbeidsovereenkomst mee afsluit? Met het whitepaper wil het NIBHV het bewustzijn over dit onderwerp verhogen.